Logo-banner

Datapolitikk

Deling av data og gjenbruk av forskningsdata har fått økende oppmerksomhet internasjonalt de senere år.  I 2007 utgav OECD sine “Principles and Guidelines for access to research data from public funding”, og i europeisk forskning må vi nå forholde oss til ”Guidelines on Data Management in Horizon 2020”.

Les mer