Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Medlemmer

HI 016364
Helge Sagen
Koordinator
Tlf.: +47 952 15 046
E-post: helge.sagen@hi.no
Hjemmeside: Hjemmeside

Eg er utdanna dataingeniør frå Bergen Ingeniørhøgskole samt Cand. Mag. i Informatikk frå Universitetet i Bergen i 1988.
Starta ved Havforskningsinstituttet i 1989 ved Fysisk Oseanografi og arbeidde med systemutvikling av forskingsverktøy og teknisk arbeid med havstraumsdata. Overtok i 1999 leiarvervet for Norsk Marint Datasenter som forvalter forskingsdata ved instituttet. Har vore leiar for ICES arbeidsgrupper innen dataforvaltning i perioden 2003-2013, sist for Data and Information Group. Representerer ICES i ADC Arctic Data Committee. Har deltatt i EU prosjekter som Sea-Search, Bridge-IT, SeaDataNet I og II, EMODNET og MyOcean/Copernicus. Representerer Norge i IOC/IODE, International Data and Information Exchange.
Alexander Korablev 04a
Alexander Korablev
Medlem
Tlf.: 55 589847
E-post: Alexander.Korablev@gfi.uib.no
Hjemmeside: www.uib.no/en/persons/Alexander.Korablev#

Som data manager på Geofysisk institutt jeg er ansvarlig for samlingen av oseanografiske datasett inkludert observasjon av havstrømmer og hydrografi data. Jeg har mer enn 30 års erfaring med ekspedisjoner, databehandling, analyse og geostatistisk modellering med fokus på nordiske hav regionen. Data fra området ble oppsummert for 1900-2012 i form av klimatologiske atlas
Anders Bälter
Anders Bälter
Medlem
Tlf.: 77750566
E-post: anders.balter@npolar.no
Hjemmeside: www.npolar.no/no/ansatte/anders.balter/

Programmerer på Norwegian Polar Data Centre
Jacobsen 1
Anita Jacobsen
Medlem
Tlf.: +47 979 53 774
E-post: anita.jacobsen@imr.no
Hjemmeside: www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/ansatte/j/anita_jacobsen/nn-no

Jeg jobber som forskningsrådgiver og prosjektkoordinator ved HI. I NMDC arbeider jeg hovedsaklig i WP1 Prosjektkoordinering og administrasjon.
2015 06 05 webpage bildeAP
Armin Pobitzer
Medlem
E-post: armin@cmr.no

Mine forskningsinteresser ligger innen metode- og verktøyutvikling for prosessering, utforskning, analyse, og visualisering av vitenskapelige data med anvendelse i forskjellige fagfelt, bl.a. fiskeakustikk. Samstillingen av forskjellige datatyper og –kilder er en svært lovende tilnærming med stor potensiale for å avdekke skjulte sammenheng og samspill mellom forskjellige prosesser. En e-infrastruktur som NMDC gir forskerne mulighet til å kunne fokusere på det som virkelig teller, nemlig innholdet i dataene, istedenfor selve håndteringen.
Arnfinn Morvik
Arnfinn Morvik
WP-leder
Tlf.: +47 99 25 97 05
E-post: arnfinn.morvik@imr.no
Hjemmeside: www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/ansatte/m/arnfinn_morvik/nb-no

Cand.scient. fra Universitetet i Bergen, Institutt for Informatikk. Arbeider hovedsaklig med Java programmering og databaseutvikling
Leder arbeidspakke 5: Datakatalog
John Rune Selvik
John Rune Selvik
WP-leder
Tlf.: +47 91743780
E-post: John.selvik@ niva.no
Hjemmeside: www.niva.no/se-ansatt?navn=John%20Rune%20Selvik

M.Sc. (Cand. Scient) - marin biologi, Universitetet i Oslo, 1985). Selvik leder NIVAs gruppe for Miljøinformatikk som bl.a. har ansvar for NIVAs fagspesifikke miljødatabaser, herunder web-løsningen Aquamonitor. John Rune har ledet en rekke større prosjekter på NIVA, bl.a. det statlige overvåkingsprogrammet på beregnede tilførsler (TEOTIL), et felles strategisk instituttprogram på forvaltning av store vassdrag, det internasjonale Interreg-prosjektet NOLIMP (relatert til EUs Vanndirektive). Selvik deltok i planlegging og ledelse/organisering av EU-fp5-prosjektet EUROHARP. Selvik har også vært involvert i prosjekter knytte til grunnvann og utnyttelse av dette i fiskeoppdrett og til energiproduksjon.
Roar Brænden
Roar Brænden
Medlem
Tlf.: +47 99263635
E-post: Roar.branden@niva.no
Hjemmeside: www.niva.no/no/sok?query=brænden

Master/M.Sc., UiO. ) Erfaren webutvikler på .NET plattformen og behersker en rekke programmeringsspråk med mer enn 13 års erfaring på området. Han behersker alle sider av web-utvikling og har spesielt omfattende kompetanse innen kartbaserte web-applikasjoner. Han er hovedansvarlig for web-delen av NIVAs AquaMonitor applikasjon – et system for visning av miljødata på nett. Roar har utviklet system og rutiner rundt dataeksport fra NIVA til Miljødirektoratets system Vannmiljø. På NIVA har han bl.a. jobbet med klassifikasjon av vannvegetasjon i ferskvann basert på flyfoto og mønstergjenkjennings-teknologi.
Jan Karud
Jan Karud
Medlem
Tlf.: +47 98227762
E-post: Jan.karud @ niva.no

M.Sc (Cand. Scient) i Informatikk ved Universitetet i Oslo 1989. Han har vært sentral i utvikling av flere av NIVAs databasesystemer for forvaltning av vannfaglige data. Han har utviklet programvare for sanntids overvåking av miljødata med automatiske loggestasjoner hvor data integreres i web-baserte portalløsninger. Ansvar for infrastruktur for IT-løsninger med etablering av databaser og utvikling av programvare for analyser og rapportering, samt tilrettelegging av karttjenester (WMS) for web-publisering. Han har erfaring med løsninger basert på ESRI ArcIMS mapserver, ASP/VB, Java Script, LabView, Oracle og MS Access databaser.
Elissar Khloussy Geomatikk
Elissar Khloussy
Medlem
Tlf.: +47 45 67 65 11
E-post: Elissar.Khloussy@ngu.no
Hjemmeside: www.ngu.no/ansatte/elissar-khloussy

Jeg har bred erfaring fra arbeid med databaser og programmering og har kompetanse på Java, Visiual C++, JavaScript, VB.NET og Oracle SQL. Jeg har erfaring fra ArcGIS og arbeid med standardisering. Jeg jobber fortrinnsvis med kompliserte utviklingsoppgaver, datareplikering, karttjenester og webbasert uttaksløsninger.
Odd Harald Hansen Selboskar Marin
Odd Harald Selboskar
Medlem
Tlf.: 73904226
E-post: odd.harald.selboskar@ngu.no
Hjemmeside: www.ngu.no/ansatte/odd-harald-hansen-selboskar

Ansvarsområder:
- Maringeologiske databaser
- Organisering og prosessering av seismikk
- Maringeologiske kart på nett
- Organisering av rasterdata
- 3D-visualisering
Aave Lepland Marin ny
Aave Lepland
Medlem
Tlf.: 73904182
E-post: • aave.lepland@ngu.no
Hjemmeside: • http://www.ngu.no/ansatte/aave-lepland

Jeg er utdannet geolog med tilleggsutdannelse, og etter hvert lang erfaring, i IT-teknologi, ArcGIS, databaser, WMS-tjenester og kartdesign. Mine arbeidsoppgaver på NGU omfatter administrering av marine databaser og kart på web; standardisering av digitaliseringsmetoder og arbeidsflyt, sammensetting av metadata og annen dokumentasjon; etablering og administrering av WMS-tjenester. Jeg er prosjektleder for NMDC-prosjekteat på NGU.
Aleksander Vines
Aleksander Vines
Medlem
Tlf.: +47 465 05 891
E-post: aleksander.vines@nersc.no
Hjemmeside: www.nersc.no/staff/aleksander-vines

Jeg fullførte min mastergrad i programvareutvikling på Universitetet i Bergen i 2013, og har siden da jobbet ved Nansensenteret. Mine forskningsinteresser er innen datasikkerhet, grafteori, programvarearkitektur, databasesystemer og programvareutvikling. I NMDC jobber jeg med dataformater og flyt, og publisering av data fra Nansensenteret og Nansen Nordic Seas Oceanographic database, og videreutvikling av tilhørende web-GIS klient
NinaNordlund
Nina Nordlund
Medlem
Tlf.: +4733033877
E-post: Nina.Nordlund@ffi.no

Jeg er utdannet som cand.scient i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen i 1992. Siden da har jeg arbeidet innen en rekke ulike felt. Jeg har erfaring fra oseanografisk kartlegging, data prosessering, programmering, data baser, GIS systemer, havis overvåkning, havbunnskartlegging, miljøforvaltning og biologi relatert til fysisk oseanografi og akustikk.
Joel Durant
Joël M. Durant
Medlem
Tlf.: +4722854795
E-post: joel.durant@ibv.uio.no
Hjemmeside: www.mn.uio.no/cees/english/people/researcher-postdoc/joeld/

Fokus for arbeidet mitt er hvordan trofiske interaksjoner er påvirket av miljøvariabilitet. Jeg er spesielt interessert i forholdet mellom mat overflod, tid synkronisering og reproduktiv suksess (f.eks match-mismatch hypothesis). Jeg er spesialist i topp-predatorer i marine systemer, men mine studier omfatter sjøfugl, fisk og plankton. I det siste, blir det meste av mitt arbeid rundt de kommersielle fiskebestandene i Barentshavet og forholdet til sine byttedyr og rovdyr. Jeg er fullt involvert i marin forskning utført ved CEES ved å lede Marine Ecology Group og redigerer sin blogg (Marine Science Blog).
Stein Tronstad
Stein Tronstad
Medlem
Tlf.: +477775 0564
E-post: stein.tronstad@npolar.no
Hjemmeside: www.npolar.no/no/ansatte/stein.tronstad/

Stein Tronstad er seksjonsleder for miljødataseksjonen ved Norsk Polarinstitutt, og har ansvaret for instituttets datasenter.
torill hamre
Torill Hamre
Meldem
Tlf.: +47 465 47 917
E-post: torill.hamre@nersc.no
Hjemmeside: Personprofil hos NERSC

Forskningsinteresser inkluderer e-Infrastrukturer for marine miljødata, med spesifikasjon av metadatastrukturer, dataformater og API for dataspørringer og manipulering, prosessering og analyse av observasjoner og simulerte datasett, og transformasjoner og visualisering av geografiske data in web-GIS klienter. I NMDC leder hun WP3 Dataformater og flyt, og bidrar til utviklingen av Nansen Nordic Seas Oceanographic database og tilhørende web-GIS klient.
Bilde AKØstrem
Ann Kristin Østrem
Medlem
Tlf.: +47 45 45 46 75
E-post: • Ann.Kristin.Ostrem@imr.no
Hjemmeside: Personprofil hos HI

Jeg har jobbet med dataforvaltning siden 2002, både på UiB og de siste årene på Havforskningsinstituttet. Jeg er utdannet fysisk oseanograf og jobber derfor mest med hydrografidata, men også andre typer marine data gjennom EMODnet Chemistry og EMODnet Biology. I 2014 overtok jeg som leder for WP7 - Data availability i NMDC.
Nils Valland
Nils Valland
Medlem
Tlf.: +4192412037
E-post: nils.valland@artsdatabanken.no
Hjemmeside: Personprofil hos Artsdatabanken

Leder av IKT-teamet i Artsdatabanken. Har arbeidet lenge med mobilisering, sammenstilling og distribusjon av stedfestede artsdata fra mange nasjonale og internasjonale kilder.