Gå til hovedinnhold

Årsmøte i NMDC

Forrige uke var 25 datalagringseksperter fra 16 ulike partnerorganisasjoner samlet til det tredje årsmøtet i Norwegian Marin Data Centre (NMDC). Senteret skal gjøre det mulig for forskere å søke på og laste med marine data og tidsserier på ett sted, uansett hvor i landet disse dataene fysisk er lagret.

 

- Infrastrukturen er under etablering og en første versjon er klar til å settes i produksjon i løpet av september. Dette vil vise at institusjonene kan samarbeide og utveksle data. Alle partnere har satt i gang aktiviteter på tilgjengeliggjøring av data samt bevisstgjøring av behov for datapolitikk og brukerlisenser, sier prosjektleder Helge Sagen ved Havforskningsinstituttet. 
Han er i det store og hele fornøyd med fremdriften i senteret. 

Fra kjennskap til system 

På programmet for årsmøtet stod en grundig gjennomgang av hvor langt de ulike arbeidspakkene er kommet. I løpet av møtet, som ble holdt i Norheimsund i Hardanger, var det også en runde på hva som gjøres for å gjøre data og dataserier tilgjengelig for høsting rundt om på de forskjellige forskningsinstituttene. 

- Det er mange forskningsmiljøer som samler inn marine data, og det er overlapp i tema og geografi. Mens deling av data før var avhenging av at man kjente folk, vil dette prosjektet gi bredere kjennskap til hva som finnes av data og gi lettere tilgang til data på en standardisert måte, sier John Rune Selvik i NIVA.       

Han mener verdien av historiske data vil øke når de blir tilgjengelig gjennom dette prosjektet. Dette vil på sikt bidra til å generere bedre forskning og flere prosjekter. 

- Slitsomt, men nødvendig

Til nå i prosjektet har det meste av arbeidet gått ut på å bygge et solid fundament for datadelingen. Ikke bare er det lagret data om mye forskjellig hos de ulike partnerorganisasjonene rundt om i landet, dataene er lagret i mange forskjellige formater med ulike og ikke alltid komplette opplysninger om dataene - såkalte metadata. På toppen av det hele har partnerne samlet og organisert sine forskningsdata i systemer som nødvendigvis ikke snakker så godt med hverandre. Så utfordringene er mange og ganske så kompliserte når partnerne i NMDC skal finne en måte å samle alt og gjøre det tilgengelig for dem som måtte være interessert. 

- Det er slitsomt å sitte tre dager på et slikt møte, men nødvendig. Med 16 partnere i prosjektet er god koordinering viktig for at resultatet skal bli bra.  Det dukker alltid opp gode ideer og ting som man ikke har tenkt på. Sluttresultatet er at man tar med seg hjem ting man må gjøre noe med, sier Stein Tronstad ved Polarinstituttet.