Gå til hovedinnhold

Del og bruk forskningsdata!

Forskningsrådet arrangerer konferanse om deling av forskningsdata tirsdag 26. april. Vi ønsker forskere og ansatte ved forskningsinstitusjoner, brukere av forskning og andre interesserte hjertelig velkommen til Forskningsrådets inspirasjonskonferanse om deling og gjenbruk av forskningsdata.

Deling av forskningsdata kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og gi bedre folkehelse. Deling gjør oss i stand til å tilpasse oss klimaendringene og utforme ny politikk. Hør om smart deling og bruk av forskningsdata på Forskningsrådets konferanse 26. april.
Forskningsdata er alle data som forskningen genererer. De er nyttige for den forskningen som gjennomføres, men kan bli enda nyttigere dersom de deles med annen forskning. Når forskningsdata deles og brukes kan de få stor betydning både for næringslivet og samfunnet.

De fleste presentasjonene fra konferansen om deling av data er nå tilgjengelig.

Program og presentasjoner